Műszaki vizsga

Cégünk műszaki vizsgaállomásán rövid határidőn belül levizsgáztatjuk autóját.

Gépkocsija műszaki vizsgáztatását helyben végezzük. A vizsgára történő felkészítést is vállaljuk. Ahhoz, hogy gépkocsija megfeleljen a Nemzeti Közlekedési Hatóság (NKH) elvárásainak, szabályzatainak, mi mindent megteszünk, hogy autója biztonságosan, megfelelő műszaki állapotban közlekedjen az utakon.

Sok elégedett ügyfél pozitív visszajelzése igazolja számunkra, hogy jól végezzük munkánkat, és az autó tulajdonosok évről évre visszatérnek hozzánk, mikor esedékessé válik a műszaki vizsga.

Telefonos vizsgaidőpont foglalás esetén, a lehető leghamarabb levizsgáztatjuk gépjárművét!

Cégünk az alábbi járművek műszaki vizsgáztatását végzi:

* Személygépkocsi
* Tehergépkocsi 3,5t-ig
* Utánfutó 3,5 T-ig
* Lakókocsi 3,5 T-ig
* Lakóautó 3,5 T-ig

A műszaki vizsgához szükséges dokumentumok
A műszak vizsgát kérheti:

* Személyesen
* Meghatalmazott útján

A műszaki vizsga feltétele az érvényes személyi okmányok megléte, vagy a szabályosan kiállított meghatalmazás.

Műszaki vizsga esetén szükséges okmányok, iratok:
Magánszemély esetén:

* Forgalmi engedély,
* Érvényes felelősségbiztosítási igazolás,
* Személyi okmányok (lakcímkártya is),
* Ha nem a forgalmi engedélyben szereplő személy hozza vizsgázni, akkor meghatalmazás szükséges.

Meghatalmazotti eljárás esetén: (ha nem a tulajdonos hozza a gépjárművet) az írásos megbízásnak tartalmaznia kell a tulajdonos (üzembentartó) és a képviseleti jogosultsággal rendelkező személy azonosításához szükséges adatokat (név, személyi igazolvány szám, lakcím, születési dátum)

Magánszemély esetén a meghatalmazás formanyomtatványt letöltheti itt.

Cégképviseleti eljárás esetén:

* Aláírási címpéldány,
* Cégbírósági bejegyzés (cégkivonat első oldala),
* Megatalmazás, amit a cég saját pecsétjével látott el,
* A meghatalmazott személyes okmányai,
* Érvényes felelősségbiztosítási igazolás.

Céges meghatalmazás esetén a formanyomtatványt letöltheti itt. Utánfutó műszaki vizsga esetén:

* Műbizonylat
* Szerelési nyilatkozat (onnan ahol beszerelték)
* Szakhatósági engedély, ha a jármű üzemben tartása szakhatósági engedélyhez (igazoláshoz) kötött
* Érvényes engedély a jármű összeépítését, vagy átalakítását követő vizsgálathoz

Tulajdonos váltás előtti műszaki vizsga

Tulajdonos váltáskor történő műszaki vizsga esetén szükség vagy az adásvételi szerződésre! Kérem, ezt minden esetben hozza magával! A kérelmezőnek az új tulajdonost vesszük fel, viszont a járműokmány adataihoz a régi tulajdonos adatait kell rögzítenünk.

Műszaki vizsga és a környezetvédelmi felülvizsgálat új szabályai:
A gépjárművek és pótkocsijuk időszakos műszaki vizsgálatáról szóló 2009/40 EK irányelv szabályainak magyar jogrendbe való integrálása [5/1990. (IV. 12.) KöHÉM és a 77/2009 (XII. 15.) KHEM-IRM-KvVM rendeletek] alapján 2010. január 1-jétől jelentősen módosult a járművek műszaki vizsgálatának rendje. Az egyablakos ügyintézés megvalósításának első jelentős lépéseként a környezetvédelmi felülvizsgálat a műszaki vizsga részét képezi, ezáltal adott a lehetőség, hogy a környezetvédelmi és a műszaki követelmények megfelelőségének ellenőrzése egy helyszínen, egy eljárásban történjen, ebből következően lényegesen rövidebb idő alatt valósuljanak meg.

Ha a jármű a műszaki vizsgálat követelményeinek megfelel, a Műszaki Adatlap szerint a forgalmi engedély időbeli hatályát a helyszínen meghosszabbítják, a műszaki állomás az érvényesítő címkét és a plakettet a rendszámra felragasztja, a sorszámot a forgalmi engedélyben rögzíti

Továbbra is a műszaki vizsga végén, - a jármű forgalmi engedélyében - érvényesítésre kerül az új érvényességi idő, a következő műszaki vizsga időpontja. Amennyiben a forgalmi engedélybe bejegyzés nem tehető, vagy a műszaki vizsgán olyan megállapításokra kerül sor, amelyek alapján az okmány arra nem alkalmas, úgy a hatósági bizonyítvánnyal (műszaki adatlappal) a továbbiakban is el kell menni az okmányirodához, ahol a forgalmi engedély cseréje vagy érvényesítése történik.

A fentiek alapján 2010. január 1-jétől a jármű műszaki és környezetvédelmi érvényességét kizárólag a forgalmi engedély bizonyítja, amelyhez érvényesítő címke és plakett tartozik. A környezetvédelmi igazoló lap (zöldkártya) 2010. január 1-jei hatállyal megszűnt. A járművel a közúti forgalomban a forgalmi engedélybe bejegyzett érvényesség időpontjáig lehet részt venni.

Lényeges változás, hogy a tulajdonos, üzemben tartó felelőssége megnő a jármű műszaki állapotát illetően, a jogszabályokban meghatározott követelmények tekintetében. Amennyiben a vizsgálat során a jármű nem felel meg, úgy 2010. január 1. után a jármű forgalmi engedélyének érvényességi ideje megszüntetésre és a környezetvédelmi plakett valamint az érvényesítő címke a jármű rendszámáról eltávolításra kerül.

A fenti esetben a forgalmi engedély érvényessége az ellenőrzés napján szűnik meg, így a jármű vezetője a járművével - saját felelősségére és kockázatára - a helyszínt elhagyhatja, hogy azt műszaki vizsgára felkészítse

Cégünk ügyel arra, hogy ez ne fordulhasson elő. Ennek érdekében a hatósági vizsgálat megkezdése előtt az autót átvizsgáljuk, az esetleges hibákat az Ön kérésére kijavítjuk. Ezt követően indulhat a műszaki vizsgáztatás.